Algemene voorwaarden

1. De verkoper
Webwinkel www.hempie.nl is eigendom van Hennep&zo eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Bussum, Kapelstraat 6 1404HX,  ondernemingsnummer Kamer van Koophandel: 61968633.

2. Toepassing
Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden. Enkel het Nederlands recht is van toepassing op deze site.

3. Beschrijvingen en foto's op www.hempie.nl
Hennep&zo levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Hennep&zo de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Hennep&zo kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u Hennep&zo hierover contacteren.

De kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen. Hennep&zo is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt u zich tot de desbetreffende fabrikant, adressen of andere gegevens kunnen bekomen worden via Hennep&zo bij dergelijke gevallen zullen wij onze artikelen controleren op dergelijke gelijkwaardige gebreken.

4. Prijzen
De prijzen vermeld op www.hempie.nl zijn in euro, inclusief BTW en exlusief eventuele transportkosten.

Hennep&zo behoudt zich het recht om prijzen te allen tijde aan te passen of te corrigeren. Hennep&zo is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Transportkosten
Wij vragen een bijdrage in de transportkosten. Alle bestellingen worden verstuurd met PostNL of DPD. 

De tarieven voor transport zijn als volgt:

Nederland € 4,95 (gratis boven €60,- excl btw)
België € 7,95
Duitsland € 7,95
Luxemburg € 12,-
Oostenrijk € 13,-
Frankrijk € 12,-
Verenigd Koninkrijk € 14,-
Denemarken € 11,-
Italië € 17,-
Zwitserland € 18,-
Spanje € 20,-
Slowakije € 20,-
Tjechië € 20,-

 

Enkel binnen Nederland worden bestellingen vanaf €60,- (excl. btw) gratis verstuurd.
De verzendkosten worden automatisch aangepast al naar gelang het subtotaal en het land van bezorging.

6. Bestelling
Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Hempie op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. Betaling
Betaling kan op de volgende manieren:

Indien Hennep&zo na 14 dagen geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Het spreekt voor zich dat de klant hiervan op de hoogte gehouden wordt.

8. Verzending en levering
Het pakje wordt verstuurd nadat Hennep&zo de betaling ontvangen heeft. U ontvangt een mail zodra de bestelling onderweg is met daarop het verzendnummer van de betreffende bezorgdienst.

PostNL hanteert de volgende leveringstermijnen:

tenzij anders vermeld op de webshop bij het betreffende product.

9. Verzakingsrecht – retourneren
De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief, tenzij anders vermeld bij de omschrijving van de producten. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikelen vallen ten laste van de koper.

Het retourneren van een artikel dien je op voorhand aan te geven. Je kunt hiervoor gebruik maken van de optie 'retourneren'  op www.hempie.nl, onderaan de site.

Aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd.

10. Risico van verzending
Hennep&zo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

11. Garantie
Hennep&zo biedt garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

12. Klachten
Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven (of per email gericht aan: webshop@hempie.nl ) op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. Uiteraard streven we altijd naar een passende oplossing.